ฉันชอบอาหารจีน ภาษาจีน

.

我喜欢中国菜。
Wǒ xǐhuān zhōngguó cài.
หวอ สี่ฮวาน จงกั๋ว ช่าย
ฉันชอบอาหารจีน

ตัวอย่างประโยอื่นๆ

我喜欢泰菜。
Wǒ xǐhuān tài cài.
หวอ สี่ฮวาน ไท่ช่าย
ฉันชอบอาหารไทย

 

我不喜欢中国菜。
Wǒ bù xǐhuān zhōngguó cài.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน จงกั๋ว ช่าย
ฉันไม่ชอบอาหารจีน

 

我也喜欢中国菜。
Wǒ yě xǐhuān zhōngguó cài.
หวอ เหย่ สี่ฮวาน จงกั๋ว ช่าย
ฉันก็ชอบอาหารจีน

 

你喜欢吃什么?
Nǐ xǐhuān chī shénme?
หนี สี่ฮวาน ชรือ เสินเมอ
คุณชอบกินอะไร

 

好吃吗?
Hǎo chī ma?
ห่าว ชรือ มะ
อร่อยมั้ย

 

挺好吃
Tǐng hǎo chī
ถิง ห่าว ชรือ
อร่อยมาก

 

我喜欢吃面条。
Wǒ xǐhuān chī miàntiáo.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ เมี่ยน เถียว
ฉันชอบกินบะหมี่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก