บทความจีนสั้น 我的弟弟 น้องชายของฉัน

บทความจีนสั้น

我的弟弟 น้องชายของฉัน

我有一个弟弟。他刚出生的时候,我一点都不高兴,因为爸爸妈妈对我的关注变少了。但是,当我弟弟长大一点后,我们就一起玩耍。我不再感到孤独了。我很喜欢我的弟弟,他总是帮助我做家务。我爱我的弟弟。

ฉันมีน้องชายหนึ่งคน ตอนที่เขาเพิ่งเกิด ฉันไม่มีความสุขเลย เพราะพ่อแม่ให้ความสำคัญกับฉันน้อยลง แต่เมื่อน้องชายของฉันโตขึ้น เราก็เล่นด้วยกัน ฉันไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป ฉันชอบน้องชายของฉันมาก เขามักจะช่วยฉันทำงานบ้าน ฉันรักน้องชายของฉัน

 

>>>สามารถดูบทความทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้<<<

 

แปลเทียบประโยค

我有一个弟弟
Wǒ yǒu yīgè dìdì
ฉันมีน้องชายหนึ่งคน

 

他刚出生的时候
Tā gāng chūshēng de shíhòu
ตอนที่เขาเพิ่งเกิด

 

我一点都不高兴
wǒ yīdiǎn dōu bù gāoxìng
ฉันไม่มีความสุขเลย

 

因为爸爸妈妈对我的关注变少了
yīnwèi bàba māmā duì wǒ de guānzhù biàn shǎole
เพราะพ่อแม่ให้ความสำคัญกับฉันน้อยลง

 

但是,当我弟弟长大一点后
Dànshì, dāng wǒ dìdì zhǎng dà yīdiǎn hòu
แต่เมื่อน้องชายของฉันโตขึ้น

 

我们就一起玩耍
wǒmen jiù yīqǐ wánshuǎ
เราก็เล่นด้วยกัน

 

我不再感到孤独了
Wǒ bù zài gǎndào gūdúle
ฉันไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป

 

我很喜欢我的弟弟
Wǒ hěn xǐhuān wǒ de dìdì,
ฉันชอบน้องชายของฉันมาก

 

他总是帮助我做家务
tā zǒng shì bāngzhù wǒ zuò jiāwù
เขามักจะช่วยฉันทำงานบ้าน

 

我爱我的弟弟
Wǒ ài wǒ de dìdì
ฉันรักน้องชายของฉัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก