บทความจีนสั้น 生日派对 ปาร์ตี้วันเกิด

บทความจีนสั้น

生日派对 ปาร์ตี้วันเกิด

今天是我朋友的生日,我受到邀请参加她的生日聚会。聚会很棒,主题是红色。我看到很多Hello Kitty的照片,它们都很可爱。我们给她唱歌,玩了很多有趣的游戏。最后,我们也给予她最好的祝福。我们度过了愉快的时光。

วันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนฉัน ฉันได้รับเชิญให้ไปงานเลี้ยงวันเกิดของเธอ ปาร์ตี้สุดยอดมาก เป็นธีมสีแดง ฉันได้เห็นรูปถ่ายของ Hello Kitty มากมาย พวกมันน่ารักมาก เราร้องเพลงให้เธอ เล่นเกมที่น่าสนใจมากมาย สุดท้ายเรายังมอบความปรารถนาดีให้กับเธอ เรามีช่วงเวลาที่ดี.

 

>>>สามารถดูบทความทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้<<<

 

แปลเทียบประโยค

 

今天是我朋友的生日
Jīntiān shì wǒ péngyǒu de shēngrì
วันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนฉัน

 

我受到邀请参加她的生日聚会
wǒ shòudào yāoqǐng cānjiā tā de shēngrì jùhuì
ฉันได้รับเชิญให้ไปงานเลี้ยงวันเกิดของเธอ

 

聚会很棒,主题是红色
Jùhuì hěn bàng, zhǔtí shì hóngsè
ปาร์ตี้สุดยอดมาก เป็นธีมสีแดง

 

我看到很多Hello Kitty的照片
Wǒ kàn dào hěnduō Hello Kitty de zhàopiàn
ฉันได้เห็นรูปถ่ายของ Hello Kitty มากมาย

 

它们都很可爱
tāmen dōu hěn kě’ài
พวกมันน่ารักมาก

 

我们给她唱歌
Wǒmen gěi tā chànggē
เราร้องเพลงให้เธอ

 

玩了很多有趣的游戏
wánle hěnduō yǒuqù de yóuxì
เล่นเกมที่น่าสนใจมากมาย

 

最后,我们也给予她最好的祝福
Zuìhòu, wǒmen yě jǐyǔ tā zuì hǎo de zhùfú
สุดท้ายเรายังมอบความปรารถนาดีให้กับเธอ

 

我们度过了愉快的时光
Wǒmen dùguòle yúkuài de shíguāng
เรามีช่วงเวลาที่ดี

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก