บทความจีนสั้น 我的学校 โรงเรียนของฉัน

บทความจีนสั้น

我的学校 โรงเรียนของฉัน

我是一个小学生,我的学校是很漂亮的。它不是很大也不是很小。但是因为它已经存在很长的时间,所以已经旧了。学校里面有很多花草树木。它们都很漂亮,我们学校有七个教室一个教师办公室和一个操场。我们在教室里面学习,在操场上玩游戏。在我眼里,我的学校是最美丽的学校。我很开心在那里学习。

ฉันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนของฉันสวยมาก มันไม่ใหญ่มากและไม่ได้เล็กมาก แต่เพราะโรงเรียนอยู่มานานมาก ดังนั้นจึงดูเก่า ในโรงเรียนมีดอกไม้และต้นไม้มากมาย พวกมันดูสวยมาก โรงเรียนของเรามีห้องเรียนเจ็ดห้องห้องของครูหนึ่งห้องและสนามเด็กเล่น เราเรียนในห้องเรียน เล่นเกมในสนามเด็กเล่น ในสายตาของฉันโรงเรียนของฉันเป็นโรงเรียนที่สวยที่สุด ฉันมีความสุขมากที่ได้เรียนที่นั่น

 

>>>สามารถดูบทความทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้<<<

 

แปลเทียบประโยค

我是一个小学生
Wǒ shì yīgè xiǎoxuéshēng
ฉันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา

 

我的学校是很漂亮的
wǒ de xuéxiào shì hěn piàoliang de
โรงเรียนของฉันสวยมาก

 

它不是很大也不是很小
Tā bùshì hěn dà yě bùshì hěn xiǎo
มันไม่ใหญ่มากและไม่ได้เล็กมาก

 

但是因为它已经存在很长的时间
Dànshì yīnwèi tā yǐjīng cúnzài hěn zhǎng de shíjiān
แต่เพราะโรงเรียนอยู่มานานมาก

 

所以已经旧了
suǒyǐ yǐjīng jiùle
ดังนั้นจึงดูเก่า

 

学校里面有很多花草树木
Xuéxiào lǐmiàn yǒu hěnduō huācǎo shùmù
ในโรงเรียนมีดอกไม้และต้นไม้มากมาย

 

它们都很漂亮
Tāmen dōu hěn piàoliang
พวกมันดูสวยมาก

 

我们学校有七个教室一个教师办公室和一个操场
它不是很大也不是很小
wǒmen xuéxiào yǒu qī gè jiàoshì yīgè jiàoshī bàngōngshì hé yīgè cāochǎng.
โรงเรียนของเรามีห้องเรียนเจ็ดห้องห้องของครูหนึ่งห้องและสนามเด็กเล่น

 

我们在教室里面学习,在操场上玩游戏
Wǒmen zài jiàoshì lǐmiàn xuéxí, zài cāochǎng shàng wán yóuxì.
เราเรียนในห้องเรียน เล่นเกมในสนามเด็กเล่น

 

在我眼里,我的学校是最美丽的学校
Zài wǒ yǎn lǐ, wǒ de xuéxiào shì zuì měilì de xuéxiào
ในสายตาของฉันโรงเรียนของฉันเป็นโรงเรียนที่สวยที่สุด

 

我很开心在那里学习
Wǒ hěn kāixīn zài nàlǐ xuéxí
ฉันมีความสุขมากที่ได้เรียนที่นั่น

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก