บลัชออน ภาษาจีน

腮红

sāihóng

ซายหง

บลัชออน

ตัวอย่างประโยค

这个腮红多少钱?
Zhège sāihóng duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ ซายหง ตัวเส่า เฉียน
บลัชออนอันนี้เท่าไหร่

 

你喜欢用腮红吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiāng shuǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง ซายหง มะ
คุณชอบใช้บลัชออนไหม

 

我想买腮红。
Wǒ xiǎng mǎi sāihóng.
หวอ เสียง หม่าย ซายหง
ฉันอยากซื้อบลัชออน

 

这里有腮红吗?
Zhè li yǒu sāihóng ma?
เจ้อหลี โหย่ว ซายหง มะ
ที่นี่มีบลัชออนไหม

 

这里的腮红很贵。
Zhèlǐ de sāihóng hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ ซายหง เหิ่น กุ้ย
บลัชออนที่นี่แพงมาก

 

我妈妈喜欢腮红。
Wǒ māmā xǐhuān sāihóng.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน ซายหง
แม่ของฉันชอบบลัชออน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก