บทความจีนสั้น 我爱阳光  ฉันรักแสงอาทิตย์

บทความจีนสั้น

我爱阳光  ฉันรักแสงอาทิตย์

在北方,当冬天到来的时候,天气变得很冷,云朵总是遮挡着阳光,人们很难看到阳光。因此冬日里的阳光变得很稀有,当它出来的时候,我很感到很舒服,即使我不高兴,心情也会变好。我爱阳光,对于我来说就像是希望。

ในภาคเหนือ เมื่อฤดูหนาวมาถึง อากาศจะหนาวเย็นมาก มีเมฆบดบังดวงอาทิตย์อยู่เสมอ เป็นเรื่องยากที่ผู้คนมองเห็นดวงอาทิตย์ ดังนั้นแสงแดดในฤดูหนาวจึงหายากมาก เมื่อมีแดดออกมา ฉันรู้สึกสบายตัวมาก แม้ว่าฉันจะไม่มีความสุข แต่อารมณ์ของฉันก็จะดีขึ้น ฉันรักแสงแดด เป็นเหมือนความหวังสำหรับฉัน

 

>>>สามารถดูบทความทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้<<<

 

แปลเทียบประโยค

在北方,当冬天到来的时候
Zài běifāng, dāng dōngtiān dàolái de shíhòu
ในภาคเหนือ เมื่อฤดูหนาวมาถึง

 

天气变得很冷
tiānqì biàn dé hěn lěng
อากาศจะหนาวเย็นมาก

 

云朵总是遮挡着阳光
yúnduǒ zǒng shì zhēdǎngzhe yángguāng
มีเมฆบดบังดวงอาทิตย์อยู่เสมอ

 

人们很难看到阳光
rénmen hěn nánkàn dào yángguāng
เป็นเรื่องยากที่ผู้คนมองเห็นดวงอาทิตย์

 

因此冬日里的阳光变得很稀有
Yīncǐ dōngrì lǐ de yángguāng biàn dé hěn xīyǒu
ดังนั้นแสงแดดในฤดูหนาวจึงหายากมาก

 

当它出来的时候,我很感到很舒服
dāng tā chūlái de shíhòu, wǒ hěn gǎndào hěn shūfú
เมื่อมีแดดออกมา ฉันรู้สึกสบายตัวมาก

 

即使我不高兴,心情也会变好
jíshǐ wǒ bù gāoxìng, xīnqíng yě huì biàn hǎo
แม้ว่าฉันจะไม่มีความสุข แต่อารมณ์ของฉันก็จะดีขึ้น

 

我爱阳光
Wǒ ài yángguāng
ฉันรักแสงแดด

 

对于我来说就像是希望
duìyú wǒ lái shuō jiù xiàng shì xīwàng
เป็นเหมือนความหวังสำหรับฉัน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก