บทความจีนสั้น 公交车上 บนรถเมย์

บทความจีนสั้น

公交车上 บนรถเมย์

我乘公交车上学。车上有很多人。有些是老人,有些比我还小,有些是带着宝宝的妈妈。当我看到他们,我会给他们让座。他们会感谢我。我感到非常高兴,因为我在公交车上帮助了别人。

ฉันนั่งรถเมย์ไปโรงเรียน บนรถมีคนเยอะมาก บางคนเป็นผู้สูงอายุ บางคนอายุน้อยกว่าฉันและบางคนเป็นแม่ที่มีลูกน้อย เมื่อฉันเห็นพวกเขา ฉันจะให้พวกเขานั่ง พวกเขาขอบคุณฉัน ฉันรู้สึกมีความสุขมากเพราะได้ช่วยเหลือคนอื่นบนรถเมย์

 

>>>สามารถดูบทความทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้<<<

 

แปลเทียบประโยค

我乘公交车上学
Wǒ chéng gōngjiāo chē shàngxué
ฉันนั่งรถเมย์ไปโรงเรียน

 

车上有很多人
Chē shàng yǒu hěnduō rén
บนรถมีคนเยอะมาก

 

有些是老人,有些比我还小
Yǒuxiē shì lǎorén, yǒuxiē bǐ wǒ hái xiǎo
บางคนเป็นผู้สูงอายุ บางคนอายุน้อยกว่าฉัน

 

有些是带着宝宝的妈妈
yǒuxiē shì dàizhe bǎobǎo de māmā
บางคนเป็นแม่ที่มีลูกน้อย

 

当我看到他们,我会给他们让座
Dāng wǒ kàn dào tāmen, wǒ huì gěi tāmen ràngzuò
เมื่อฉันเห็นพวกเขา ฉันจะให้พวกเขานั่ง

 

他们会感谢我
Tāmen huì gǎnxiè wǒ
พวกเขาขอบคุณฉัน

 

我感到非常高兴
Wǒ gǎndào fēicháng gāoxìng
ฉันรู้สึกมีความสุขมาก

 

因为我在公交车上帮助了别人。
yīnwèi wǒ zài gōngjiāo chē shàng bāngzhùle biérén.
เพราะได้ช่วยเหลือคนอื่นบนรถเมย์

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก