จังหวัดนครศรีธรรมราช

洛坤府

Luòkūnfǔ

ลั่วคุนฝู่

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตัวอย่างประโยค

 

我是洛坤府人。
Wǒ shì Luòkūnfǔ rén.
หว่อ ซื่อ ลั่วคุนฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

我昨天去了洛坤府。
Wǒ zuótiān qù le Luòkūnfǔ.
หว่อ จั๋วเทียน ชวี่ เลอ ลั่วคุนฝู่
เมื่อวานฉันไปจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

洛坤府有山吗?
Luòkūnfǔ yǒu shān ma?
ลั่วคุนฝู่ โหย่ว ซาน มะ
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีภูเขาไหม

 

我喜欢洛坤府。
Wǒ xǐhuān Luòkūnfǔ.
หวอ สี่ฮวาน ลั่วคุนฝู่
ฉันชอบจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

你是洛坤府人吗?
Nǐ shì Luòkūnfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ ลั่วคุนฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช่ไหม

 

我家在洛坤府。
Wǒjiā zài Luòkūnfǔ。
หว่อ เจีย จ้าย ลั่วคุนฝู่
บ้านฉันอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

洛坤府在南方。
Luòkūnfǔ zài nánfāng.
ลั่วคุนฝู่ จ้าย หนานฟาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ทางภาคใต้

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก