คำกริยา ภาษาจีน ชุดที่2 动词

คำกริยา ภาษาจีน ชุดที่2 动词

   [guà กว้า]  แขวน
.
   [wā วา]  ขุด
.
   [yòng โย่ง]  ใช้
.
洗   [xǐ สี่]  ซัก,ล้าง
.
  [wén เหวิน]  ดม
.
   [hē เฮอ]  ดื่ม
.
   [dǎ ต่า]  ตี
.
   [děng เติ่ง]  รอคอย
.
   [jiào เจี้ยว]  เรียก
.
   [fàng ฟาง]  วาง
.
  [huà ฮว่า]  วาด
.
  [pǎo เผ่า]  วิ่ง
.
穿   [chuān ชวน]  สวมใส่
.
   [bào ป้าว]  กอด
.
   [tíng ทิง]  หยุด
.
   [zhǎo เจ่า]  หา
.
   [gěi เก่ย]  ให้
.
   [jiān เจียน]  ทอด
.
   [tiē เทีย]  ติด
.
煮   [zhǔ จู่]  ต้ม

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก