คำกริยา ภาษาจีน ชุดที่3 动词

คำกริยา ภาษาจีน ชุดที่3 动词

  [xiǎng เสี่ยง]  คิด

.

  [jiǎn เจียน]  ตัด

.

  [sǎo เส่า]  กวาด

.

  [pái ไผ]  เรียง

.

  [sī ซือ]  ฉีก

.

  [juǎn จ่วน]  ม้วน

.

  [cā ชา]  ลบ

.

  [shuō ซัว]  พูด

.

  [diū ติว]  หาย

.

  [ài อ้าย]  รัก

.

  [wèn เวิ่น]  ถาม

.

  [àn อ้าน]  กด

.

  [hèn เหิ้น]  เกลียด

.

  [bān ปาน]  ย้าย

.

  [cháng ฉาง]  ชิม

.

  [qù ชวี่]  ไป

.

  [lái ไหล]  มา

.

  [sī ซือ]  ฉีก

.

  [tú ถู]  ทา

.

  [mái หมาย]  ฝัง

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก