คำกริยา ภาษาจีนพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่5

คำกริยาภาษาจีน

พร้อมตัวอย่างประโยค

ตอนที่5

吓  [ xià  ซว่า ]   ตกใจ

 

::ตัวอย่างประโยค::

你吓死我了。
Nǐ xià sǐ wǒ le.
หนี่ ซว่า สือ หว่อ เลอ
คุณทำให้ฉันตกใจแทบตาย

喜欢  [ xǐ  huān   สี่ ฮวาน  ]  ชอบ

 

::ตัวอย่างประโยค::

他喜欢熊猫。
Tā xǐ huān xióng māo.
ทา สี่ ฮวาน สง เมา
เขาชอบหมีแพนด้า

踢   [ tī  ที  ]  เตะ

 

::ตัวอย่างประโยค::

哥哥不会踢足球。
Gē ge bù huì tī zú qiú.
เกอ เกอะ ปู๋ ฮุ่ย ที จู๋ ฉิว
พี่ชายเตะบอลไม่เป็น

看  [ kàn   ค่าน  ]   ดูมอง

 

::ตัวอย่างประโยค::

你看, 那是什么?
Nǐ kàn, nà shì shén me?
หนี่ ค่าน น่า ซื่อ เสิน เมอ
เธอดูซิ, นั่นคืออะไร

  [ xiǎng  เสี่ยง  ] อยาก

 

::ตัวอย่างประโยค::

妈妈想去曼谷。
Mā ma xiǎng qù màn gǔ.
มะ หม่า เสี่ยง ชวี่ ม่าน กู่
แม่อยากไปกรุงเทพ

  [ huì  ฮุ่ย  ] สามารถ,ทำเป็น,ทำได้

 

::ตัวอย่างประโยค::

你会说英语吗?
Nǐ huì shuō yīng yǔ ma?
หนี่ ฮุ่ย ซัว อิง อวี่ มะ
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม

  [ shì  ซื่อ  ] เป็น,คือ

 

::ตัวอย่างประโยค::

我是老师。
Wǒ shì lǎo shī.
หว่อ ซื่อ เหล่า ซือ
ฉันเป็นครู

  [  yǒu โหย่ว  ] มี  

 

::ตัวอย่างประโยค::

我有一只猫。
Wǒ yǒu yī zhī māo.
หวอ โหย่ว อี้ จือ เมา
ฉันมีแมวหนึ่งตัว

  [  zài  จ้าย  ] อยู่

  

::ตัวอย่างประโยค::

我在北京,你呢?
Wǒ zài běi jīng, nǐ ne?
หว่อ จ้าย เป่ย จิง หนี่ เนอ
ฉันอยู่ปักกิ่ง คุณล่ะ

打   [  dǎ  ต่า  ] ตี

  

::ตัวอย่างประโยค::

你不能打孩子。
Nǐ bù néng dǎ hái zi.
หนี่ ปู้ เหนิง ต่า ไห จึ
คุณตีเด็กไม่ได้นะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก