สนทนาจีนสั้น:นี่คืออะไร 这是什么?

สนทนาจีนสั้นตอนที่1

นี่คืออะไร 这是什么?

A:这是什么?
Zhè shì shénme?
(เจ้อ ซื่อ เสินเมอ)
นี่คืออะไร
.
B:这是笔。
Zhè shì bǐ
(เจ้อ ซื่อ ปี่)
นี่คือปากกา
.
A:那是什么?
Nà shì shénme?
(น่า ซื่อ เสินเมอ)
นั่นคืออะไร
.
B:那是猫。
Nà shì māo.
(น่า ซื่อ เมา)
นั่นคือแมว

คำศัพท์น่ารู้

.

   [zhè เจ้อ]  นี่

.

   [nà น่า]  นี่

.

   [shì ซื่อ]  คือ,เป็น

.

   [bǐ ปี่]  ปากกา

.

   [māo เมา]  แมว

.

什么  [shénme เสินเมอ]  อะไร

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก