กางเกงใน ภาษาจีน

内裤

nèikù

เน่ยคู่

กางเกงใน

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

你的内裤好漂亮。
Nǐ de nèikù hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เน่ยคู่ ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
กางเกงในคุณสวยมาก

 

他刚买新内裤。
Tā gāng mǎi xīn nèikù.
ทา กาง หม่าย ซิน เน่ยคู่
เขาเพิ่งซื้อกางเกงใน

 

这里有内裤卖吗?
Zhè li yǒu nèikù mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เน่ยคู่ ม่าย มะ
ที่นี่มีกางเกงใน ขายไหม

 

这里的内裤卖完了。
Zhèlǐ de nèikù mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เน่ยคู่ ม่าย หวานเลอ
กางเกงใน ที่นี่ขายหมดแล้ว

 

我借一下你的内裤。
Wǒ jiè yīxià nǐ de nèikù.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เน่ยคู่
ฉันขอยืมกางเกงใน เธอหน่อย

 

我没有内裤。
Wǒ méiyǒu nèikù.
หว่อ เหมยโหย่ว เน่ยคู่
ฉันไม่มีกางเกงใน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก