แปรงปัดขนตา ภาษาจีน

睫毛刷

jiémáoshuā

เจี๋ยเหมาซวา

แปรงปัดขนตา

ตัวอย่างประโยค

这里的睫毛刷很贵。
Zhèlǐ de jiémáoshuā hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ เจี๋ยเหมาซวา เหิ่น กุ้ย
แปรงปัดขนตาที่นี่แพงมาก

 

我想买睫毛刷。
Wǒ xiǎng mǎi jiémáoshuā.
หวอ เสียง หม่าย เจี๋ยเหมาซวา
ฉันอยากซื้อแปรงปัดขนตา

 

你喜欢用睫毛刷吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiāng shuǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง เจี๋ยเหมาซวา มะ
คุณชอบใช้แปรงปัดขนตาไหม

 

这里有睫毛刷吗?
Zhè li yǒu jiémáoshuā ma?
เจ้อหลี โหย่ว เจี๋ยเหมาซวา มะ
ที่นี่มีแปรงปัดขนตาไหม

 

我妈妈喜欢睫毛刷。
Wǒ māmā xǐhuān jiémáoshuā.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน เจี๋ยเหมาซวา
แม่ของฉันชอบแปรงปัดขนตา

 

这个睫毛刷多少钱?
Zhège jiémáoshuā duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ เจี๋ยเหมาซวา ตัวเส่า เฉียน
แปรงปัดขนตาอันนี้ราคาเท่าไหร่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก