กระดาษซับมัน ภาษาจีน

吸油纸

xīyóuzhǐ

ซีโหยวจื่อ

กระดาษซับมัน

ตัวอย่างประโยค

你喜欢用吸油纸吗?
Nǐ xǐhuān yòng xīyóuzhǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง ซีโหยวจื่อ มะ
คุณชอบใช้กระดาษซับมันไหม

 

这里有吸油纸吗?
Zhè li yǒu xiāngshuǐ ma?
เจ้อหลี โหย่ว ซีโหยวจื่อ มะ
ที่นี่มีกระดาษซับมันไหม

 

这里的吸油纸很贵。
Zhèlǐ de xiāngshuǐ hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ ซีโหยวจื่อ เหิ่น กุ้ย
กระดาษซับมันที่นี่แพงมาก

 

我想买吸油纸。
Wǒ xiǎng mǎi xiāngshuǐ.
หวอ เสียง หม่าย ซีโหยวจื่อ
ฉันอยากซื้อกระดาษซับมัน

 

我妈妈喜欢吸油纸。
Wǒ māmā xǐhuān xiāngshuǐ.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน ซีโหยวจื่อ
แม่ของฉันชอบกระดาษซับมัน

 

这个吸油纸多少钱?
Zhège xiāngshuǐ duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ ซีโหยวจื่อ ตัวเส่า เฉียน
กระดาษซับมันอันนี้ราคาเท่าไหร่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก