ตลาดนัด ภาษาจีน

集市

jíshì

จี๋ซื่อ

ตลาดนัด

ตัวอย่างประโยค

 

一直走就到集市了。
Yīzhí zǒu jiù dào jíshì le.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า จี๋ซื่อ เลอ
เดินตรงไปก็ถึงตลาดนัดแล้ว

 

附近有集市吗?
Fùjìn yǒu jíshì ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว จี๋ซื่อ มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีตลาดนัดมั้ย

 

集市在哪里?
jíshì zài nǎlǐ?
จี๋ซื่อ จ้าย หนาหลี่
ตลาดนัดอยู่ที่ไหน

 

集市在银行对面。
jíshì zài yínháng duìmiàn.
จี๋ซื่อ จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
ตลาดนัดอยู่ตรงข้ามธนาคาร

 

去集市怎么走?
Qù jíshì zěnme zǒu?
ชวี่ จี๋ซื่อ เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปตลาดนัดไปยังไง

 

我现在在集市。
Wǒ xiànzài zài jíshì.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย จี๋ซื่อ
ตอนนี้ฉันอยู่ตลาดนัด

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก