ดอกผีเสื้อ ภาษาจีน

蝴蝶花

húdiéhuā

หูเตี๋ยฮวา

ดอกผีเสื้อ

>>ตัวอย่างประโยค<<

这些蝴蝶花很想。
Zhèxiē húdiéhuā hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย หูเตี๋ยฮวา เหิ่น เซียง
ดอกผีเสื้อพวกนี้หอมมาก

 

我想买蝴蝶花。
Wǒ xiǎng mǎi húdiéhuā.
หว่อ เสียง หม่าย หูเตี๋ยฮวา
ฉันอยากซื้อดอกผีเสื้อ

 

你有蝴蝶花吗?
Nǐ yǒu húdiéhuā ma?
หนี โหย่ว หูเตี๋ยฮวา มะ
คุณมีดอกผีเสื้อไหม

 

现在蝴蝶花很贵。
Xiànzài húdiéhuā hěn guì.
เซี่ยนจ้าย หูเตี๋ยฮวา เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกผีเสื้อแพงมาก

 

那是一束蝴蝶花 。
Nà shì yī shù húdiéhuā .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ หูเตี๋ยฮวา
นั่นคือดอกผีเสื้อหนึ่งช่อ

 

这里没有蝴蝶花 。
Zhèlǐ méiyǒu húdiéhuā .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว หูเตี๋ยฮวา
ที่นี่ไม่มีดอกผีเสื้อ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก