สนทนาจีนสั้น:: คุุณหาอะไรเหรอ 你找什么呢?

สนทนาจีนสั้น 38
คุุณหาอะไรเหรอ 你找什么呢?

A:你找什么呢?
Nǐ zhǎo shénme ne?
(หนี เจ่า เสินเมอ เนอ)
คุุณหาอะไรเหรอ
.
B:我找汉语课本。
Wǒ zhǎo hànyǔ kèběn.
(หวอ เจ่า ฮ่านหยี เค่อเปิ่น)
ฉันหาหนังเรียนภาษาจีน
.
A:你看,书架上是什么?
Nǐ kàn,shūjià shàng shì shénme?
(หนี่ ค่าน ซูเจี้ย ซ่าง ซื่อ เสินเมอ)
คุณดู บนชั้นหนังสือคืออะไร
.
B:啊,在这儿呢
zài zhèr ne.
(อา จ้าย เจ้อร์)
อ้าว อยู่นี่เอง

คำศัพท์น่ารู้

.

汉语   [hànyǔ ฮ่านหยี]   ภาษาจีน
.
书架   [shūjià ซูเจี้ย]   ชั้นหนังสือ
.
课本   [kèběn เค่อเปิ่น]   หนังสือเรียน

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก