เห็ดฟาง ภาษาจีน

草菇

cǎogū

เฉ่ากู

เห็ดฟาง

ตัวอย่างประโยค

 

我不要草菇。
Wǒ bùyào cǎogū.
หว่อ ปู๋ เย่า เฉ่ากู
ฉันไม่เอาเห็ดฟาง

 

草菇一公斤多少钱?
Cǎogū yī gōngjīn duōshǎo qián?
เฉ่ากู อี้ กง จิน ตัวเส่า เฉียน
เห็ดฟางหนึ่งกิโลกรัมเท่าไหร่

 

这些草菇很好吃。
Zhèxiē cǎogū hěn hào chī.
เจ้อ เซีย เฉ่ากู เหิน ห่าว ชรือ
เห็ดฟางพวกนี้อร่อยมาก

 

你喜欢吃草菇吗?
Nǐ xǐhuān chī cǎogū ma?
หนี สี่ฮวาน ชรือ เฉ่ากู มะ
คุณชอบกินเห็ดฟางไหม

 

草菇卖完了。
Cǎogū mài wán le.
เฉ่ากู ม่าย หวาน เลอ
เห็ดฟางขายหมดแล้ว

 

这里有草菇吗?
Zhè li yǒu cǎogū ma?
เจ้อ หลี โหย่ว ซี เฉ่ากู มะ
ที่นี่มีเห็ดฟางไหม

 

我喜欢吃草菇。
Wǒ xǐhuān chī cǎogū.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ เฉ่ากู
ฉันชอบกินเห็ดฟาง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก