ฉันไม่มีเข็มขัด ภาษาจีน

我没有腰带
Wǒ méiyǒu yāodài
หว่อ เหม่ย โหย่ว เยาไต้
ฉันไม่มีเข็มขัด

>>ประโยคอื่นๆ<<

 

我没有爸爸
Wǒ méiyǒu bàba
หว่อ เหม่ย โหย่ว ป้าป่ะ
ฉันไม่มีพ่อ

 

我没有妈妈
Wǒ méiyǒu māma
หว่อ เหม่ย โหย่ว มะม่ะ
ฉันไม่มีแม่

 

我没有姐姐
Wǒ méiyǒu jiějie
หว่อ เหม่ย โหย่ว เจี่ยเจีย
ฉันไม่มีพี่สาว

 

我没有领带
Wǒ méiyǒu lǐng dài
หว่อ เหม่ย โหย่ว หลิ่งไต้
ฉันไม่มีเนคไท

 

我没有睡衣
Wǒ méiyǒu shuìyī
หว่อ เหม่ย โหย่ว ซุ่ยอี
ฉันไม่มีชุดนอน

 

我没有工资
Wǒ méiyǒu gōngzī
หว่อ เหม่ย โหย่ว กงจือ
ฉันไม่มีเงินเดือน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก