เขียน ภาษาจีน

เขียน ภาษาจีน

[xiě เสี่ย] เขียน

>>ตัวอย่างประโยค<<

他正在写一本小说
Tā zhèngzài xiě yìběn xiǎoshuō
ทา เจิ้ง จ้าย เสี่ย อี้ เปิ่น เสี่ยว ชัว
เขียนกำลังเขียนหนังสือนิยายเล่มหนึ่ง

 

这本书写得不错。
Zhèběn shū xiě de búcuò.
เจ้อ เปิ่น ซู เสี่ย เตอ ปู๋ ชั่ว
หนังสือเล่มนี้เขียนได้ไม่เลว

 

他不会读也不会写。
Tā búhuì dú yě búhuì xiě
ทา ปู๋ ฮุ่ย ตู๋ เหย่ ปู๋ ฮุ่ย เสี่ย
เขาอ่านไม่ได้และเขียนไม่ออก

 

你怎么有时间写这些书?
Nǐ zěnme yǒu shíjiān xiě zhèxiē shū
หนี่ เจิ่น เมอ โหย่ว สือเจียน เสี่ย เจ้อ เซีย ซู
เธอจะมีเวลาเขียนหนังสือเล่มนี้ได้อย่างไร

 

他正把一些想法写下来。
Tā zhèng bǎ yìxiē xiǎngfǎ xiě xiàlái.
ทา เจิ้ง ป่า อี้เวีย เสี่ยง ฝ่า เสี่ย เซี่ย ไหล
เขากำลังเขียนความคิดออกมา

 

这是我写的新书。
Zhè shì wǒ xiě de xīnshū.
เจ้อ ซื่อ หว่อ เสี่ย เตอ ซิน ซู
นี่คือหนังสือเล่มใหม่ที่ฉันเขียน

 

你会写泰语吗?
Nǐ huì xiě tàiyǔ ma?
หนี่ ฮุ่ย เสี่ย ไท่ หยี มะ
คุณเขียนภาษาไทยได้ไหม

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก