ฉันไม่ชอบกินซอสมะเขือเทศ ภาษาจีน

我不喜欢吃番茄酱。
Wǒ bù xǐhuān chī fānqié jiàng
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ฟานเฉียเจี้ยง
ฉันไม่ชอบกินซอสมะเขือเทศ

>>ประโยคอื่นๆ<<

 

我不喜欢吃虾酱。
Wǒ bù xǐhuān chī xiā jiàng
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เซียเจี้ยง
ฉันไม่ชอบกินกะปิ

 

我不喜欢吃人心果。
Wǒ bù xǐhuān chī rénxīnguǒ
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เหรินซินกั่ว
ฉันไม่ชอบกินละมุด

 

我不喜欢吃猕猴桃 。
Wǒ bù xǐhuān chī míhóutáo
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หมีโหวเถา
ฉันไม่ชอบกินกีวี่

 

我不喜欢吃火龙果。
Wǒ bù xǐhuān chī huǒlóngguǒ
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หั่วหลงกั่ว
ฉันไม่ชอบกินแก้วมังกร

 

我不喜欢吃柠檬。
Wǒ bù xǐhuān chī níngméng
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หนิงเหมิง
ฉันไม่ชอบกินมะนาว

 

我不喜欢吃桃子。
Wǒ bù xǐhuān chī táozi
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เถาจึ
ฉันไม่ชอบกินลูกท้อ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก