ฉันไม่ชอบกินแก้วมังกร ภาษาจีน

我不喜欢吃火龙果。
Wǒ bù xǐhuān chī huǒlóngguǒ
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หั่วหลงกั่ว
ฉันไม่ชอบกินแก้วมังกร

>>ประโยคอื่นๆ<<

 

我不喜欢吃柚子。
Wǒ bù xǐhuān chī yòuzi
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ โย่วจึ
ฉันไม่ชอบกินส้มโอ

 

我不喜欢吃煎蛋。
Wǒ bù xǐhuān chī jiāndàn
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เจียนต้าน
ฉันไม่ชอบกินไข่ดาว

 

我不喜欢吃米饭。
Wǒ bù xǐhuān chī mǐfàn
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หมี่ฟ่าน
ฉันไม่ชอบกินข้าวสวย

 

我不喜欢吃柠檬。
Wǒ bù xǐhuān chī níngméng
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หนิงเหมิง
ฉันไม่ชอบกินมะนาว

 

我不喜欢吃桃子。
Wǒ bù xǐhuān chī táozi
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เถาจึ
ฉันไม่ชอบกินลูกท้อ

 

我不喜欢吃柿子。
Wǒ bù xǐhuān chī shìzi
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ซื่อจึ
ฉันไม่ชอบกินลูกพลับ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก