ฉันไม่ชอบกินกุ้งเผา ภาษาจีน

我不喜欢吃烤虾。
Wǒ bù xǐhuān chī kǎoxiā
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ข่าวเซีย
ฉันไม่ชอบกินกุ้งเผา

>>ประโยคอื่นๆ<<

我不喜欢吃炸猪肉。
Wǒ bù xǐhuān chī zhàzhūròu
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ จ้าจูโร่ว
ฉันไม่ชอบกินหมูทอด

 

我不喜欢吃鱼露。
Wǒ bù xǐhuān chī yúlù
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หยีร์ลู่
ฉันไม่ชอบกินน้ำปลา

 

我不喜欢吃蜜糖。
Wǒ bù xǐhuān chī mìtáng
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ มี่ถาง
ฉันไม่ชอบกินน้ำผึ้ง

 

我不喜欢吃辣椒酱。
Wǒ bù xǐhuān chī làjiāojiàng
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ล่าเจียวเจี้ยง
ฉันไม่ชอบกินซอสพริก

 

我不喜欢吃番茄酱。
Wǒ bù xǐhuān chī fānqié jiàng
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ฟานเฉียเจี้ยง
ฉันไม่ชอบกินซอสมะเขือเทศ

 

我不喜欢吃虾酱。
Wǒ bù xǐhuān chī xiā jiàng
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เซียเจี้ยง
ฉันไม่ชอบกินกะปิ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก