จังหวัดอำนาจเจริญ ภาษาจีน

安纳乍伦府

Ānnàzhàlúnfǔ

อานน่าจ้าหลุนฝู่

อำนาจเจริญ

ตัวอย่างประโยค

你去过安纳乍伦府吗?
nǐ qùguò ān nà zhà lún fǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว อานน่าจ้าหลุนฝู่
คุณเคยไปอำนาจเจริญไหม

我没去过安纳乍伦府。
Wǒ méi qùguò ān nà zhà lún fǔ.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว อานน่าจ้าหลุนฝู่
ฉันไม่เคยไปอำนาจเจริญ

 

我妈妈是安纳乍伦府人。
Wǒ māmā shì ān nà zhà lún fǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ อาน่าจ้าหลุนฝู่
แม่ของฉันเป็นคนอำนาจเจริญ

 

他爸爸是安纳乍伦府人。
Tā bàba shì ān nà zhà lún fǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ อานน่าจ้าหลุนฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนอำนาจเจริญ

 

你怎么去安纳乍伦府?
Nǐ zěnme qù ān nà zhà lún fǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ อานน่าจ้าหลุนฝู่
คุณไปจังหวัดอำนาจเจริญยังไง

 

你是安纳乍伦府人吗?
Nǐ shì ān nà zhà lún fǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ อานน่าจ้าหลุนฝู่มะ
คุณเป็นคนอำนาจเจริญใช่ไหม

 

安纳乍伦府有商场吗?
Ān nà zhà lún fǔ yǒu shāngchǎng ma?
อานน่าจ้าหลุน ฝู โหย่ว ซางฉ่าง มะ
อำนาจเจริญมีห้างสรรพสินค้าไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก