ประโยคจีนถามตอบ ตอนที่5

ประโยคจีนถามตอบ ตอนที่5

 

ถาม:你的爱好是什么?
……..Nǐ de àihào shì shénme?
……..(หนี่ เตอ อ้ายห้าว ซื่อ เสินเมอ)
……..งานอดิเรกของคุณคืออะไร
ตอบ:我的爱好是踢球。
……..Wǒ de àihào shì tī qiú.
……..(หว่อ เตอ อ้ายห้าว ซื่อ ทีฉิว)
……..งานอดิเรกของฉันคือเตะบอล

ถาม:你最喜欢哪个季节?
……..Nǐ zuì xǐhuān nǎge jìjié?
……..(หนี่ จุ้ย สี่ฮวน หน่าเก้อ จี้เจี๋ย)
……..คุณชอบฤดูไหนที่สุด
ตอบ:我最喜欢冬天。
……..Wǒ zuì xǐhuān dōngtiān.
……..(หว่อ จุ้ย สี่ฮวน ตงเทียน)
……..ฉันชอบฤดูหนาวที่สุด

ถาม:你有多高?
……..Nǐ yǒu duō gāo?
……..(หนี โหย่ว ตัว เกา)
……..คุณสูงเท่าไหร่
ตอบ:我有160公分。
……..Wǒ yǒu yībǎi liùshí gōngfēn.
……..(หวอ โหย่ว อีป่าย ลิ่วสือ กงเฟิน)
……..ฉันสูง160ซม.

ถาม:你有多重?
……..Nǐ yǒu duōchóng?
……..(หนี โหย่ว ตัว จ้ง)
……..คุณหนักเท่าไหร่
ตอบ:我有48公斤。
……..Wǒ yǒu sìshíbā gōngjīn.
……..(หวอ โหย่ว ซื่อสือปา กงจิน)
……..ฉันหนัก48กิโลกรัม

ถาม:你有多少支铅笔?
……..Nǐ yǒu duōshǎo zhī qiānbǐ?
……..(หนี โหย่ว ตัวเส่า จือ เชียนปี่)
……..คุณมีปากกากี่ด้าม
ตอบ:我有5支。
……..Wǒ yǒu wǔ zhī.
……..(หวอ โหยว อู่ จือ)
……..ฉันมีห้าด้าม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก