เลิกกันเถอะ ภาษาจีน

分手吧!
Fēnshǒu ba!
เฟิน โส่ว ปา
เลิกกันเถอะ

>>ประโยคอื่นๆ<<

又来了!
Yòu lái le!
โย่ว ไหล เลอ
เอาอีกแล้ว

 

再说啦!
Zài shuō la!
จ้าย ซัว ลา
ค่อยคุยกัน

 

我保证
Wǒ bǎozhèng
หวอ เป่า เจิ้ง
ฉันรับรอง

 

别催我!
Bié cuī wǒ!
เปี๋ย ชุย หว่อ
อย่าเร่งฉัน

 

別提了
Bié tí le
เปี๋ย ถี เลอ
เลิกพูดเถอะ

 

真可怕!
Zhēn kěpà!
เจิน เข่อ พ่า
น่ากลัวจริงๆ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก