นาฬิกาข้อมือ ภาษาจีน

手表

shǒubiǎo

โส่วเปี่ยว

นาฬิกาข้อมือ

ตัวอย่างประโยค

 

这里有手表卖吗?
Zhè li yǒu shǒubiǎo mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว โส่วเปี่ยว ม่าย มะ
ที่นี่มีนาฬิกาข้อมือขายไหม

 

这里的手表卖完了。
Zhèlǐ de shǒubiǎo mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ โส่วเปี่ยว ม่าย หวานเลอ
นาฬิกาข้อมือที่นี่ขายหมดแล้ว

 

我没有手表。
Wǒ méiyǒu shǒubiǎo.
หว่อ เหมยโหย่ว โส่วเปี่ยว
ฉันไม่มีนาฬิกาข้อมือ

 

他刚买新手表。
Tā gāng mǎi xīn shǒubiǎo.
ทา กาง หม่าย ซิน โส่วเปี่ยว
เขาเพิ่งซื้อนาฬิกาข้อมือ

 

我借一下你的手表。
Wǒ jiè yīxià nǐ de shǒubiǎo.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ โส่วเปี่ยว
ฉันขอยืมนาฬิกาข้อมือเธอหน่อย

 

你的手表好漂亮。
Nǐ de shǒubiǎo hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ โส่วเปี่ยว ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
นาฬิกาข้อมือคุณสวยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก