มะกะโรนี ภาษาจีน

通心粉

tōngxīnfěn

ทงซินเฝิ่น

มะกะโรนี

ตัวอย่างประโยค

我们早餐吃通心粉。
Wǒmen tōngxīnfěn chī tōngxīnfěn.
หว่อเมิน เจ่าชาน ชรือ ทงซินเฝิ่น
อาหารเช้าพวกเรากินมะกะโรนี

 

你要通心粉吗?
Nǐ yào tōngxīnfěn ma?
หนี่ เย่า ทงซินเฝิ่น มะ
คุณเอามะกะโรนีไหม

 

我不要通心粉。
Wǒ bùyào tōngxīnfěn.
หว่อ ปู๋ เย่า ทงซินเฝิ่น
ฉันไม่เอามะกะโรนี

 

我喜欢吃通心粉。
wǒ xǐhuān chī tōngxīnfěn.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ทงซินเฝิ่น
ฉันชอบกินมะกะโรนี

 

妈妈不喜欢吃通心粉。
Māmā bù xǐhuān chī tōngxīnfěn。
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ทงซินเฝิ่น
แม่ไม่ชอบกินมะกะโรนี

 

这里有通心粉卖吗?
Zhè li yǒu tōngxīnfěn mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ทงซินเฝิ่น ม่าย มะ
ที่มีมะกะโรนีขายไหม

 

这里的通心粉很好吃。
Zhèlǐ de tōngxīnfěn hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ ทงซินเฝิ่น เหิน ห่าว ชรือ
มะกะโรนีที่นี่อร่อยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก