ประโยคจีนถามตอบ ตอนที่2

ประโยคจีนถามตอบ ตอนที่2

 

ถาม:你家有几口人?
………Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?
………(หนี่ เจีย โหย่ว จี๋ โข่ว เหริน)
………บ้านคุณมีสมาชิกกี่คน

ตอบ:我家有五口人。
……..Wǒjiā yǒu wǔ kǒu rén
……..(หว่อ เจีย โหย่ว อู๋โข่ว เหริน)
……..บ้านฉันมีห้าคน

ถาม:你是哪国人?
……..Nǐ shì nǎ guórén?
……..(หนี่ ซื่อ หน่า กั๋ว เหริน)
……..คุณเป็นคนชาติไหน

ตอบ:我是泰国人。
………Wǒ shì tàiguó rén.
……..(หว่อ ซื่อ ไท่ กั๋ว เหริน)
……..ฉันเป็นคนไทย

ถาม:你饿了吗?
……..Nǐ è le ma?
……..(หนี่ เอ้อ เลอ มะ)
……..คุณหิวหรือยัง

ตอบ:我饿了。
………Wǒ è le.
………(หว่อ เอ้อ เลอ)
………ฉันหิวแล้ว

ถาม:你是哪里人?
……..Nǐ shì nǎlǐ rén?
……..(หนี่ หนา หลี่ เหริน)
……..คุณเป็นคนที่ไหน

ตอบ:我是清迈人。
……..Wǒ shì qīng mài rén.
……..(หว่อ ซื่อ ชิงม่าย เหริน)
……..ฉันเป็นคนเชียงใหม่

.

ถาม:你做什么工作?
………Nǐ zuò shénme gōngzuò?
………(หนี่ จั้ว เสินเมอ กง จั้ว)
………คุณทำงานอะไร

ตอบ:我是老师。
………Wǒ shì lǎoshī.
………(หว่อ ซื่อ เหล่าซือ)
………ฉันเป็นครู

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก