ประโยคจีนถามตอบ ตอนที่1

ประโยคจีนถามตอบ ตอนที่1

 

ถาม:你叫什么名字?
……..Nǐ jiào shénme míngzì?
……..(หนี่ เจี้ยว เสินเมอ หมิงจื้อ)
……..คุณชื่ออะไร

ตอบ:我叫李天阳。
……..Wǒ jiào lǐtiānyáng.
……..(หว่อ เจี้ยว หลี่เทียนหยาง)
……..ฉันชื่อหลี่เทียนหยาง

ถาม:现在几点?
……..Xiàn zài jǐ diǎn?
……..(เซี่ยน จ้าย จี๋ เตี่ยน)
……..ตอนนี้กี่โมง

ตอบ:现在八点。
……..Xiàn zài bā diǎn.
……..(เซียนจ้าย ปา เตี่ยน)
……..ตอนนี้แปดโมง

ถาม:你好吗?
……..Nǐ hǎo ma?
……..(หนี ห่าว มะ)
……..คุณสบายดีไหม

ตอบ:我很好。
……..Wǒ hěn hǎo.
……..(หว่อ เหิน ห่าว)
………ฉันสบายดี

ถาม:你吃饭了吗?
…….Nǐ chī fàn le ma?
…….(หนี ชือ ฟ่าน เลอ มะ)
…….คุณกินข้าวหรือยัง

ตอบ:我吃了。
……..Wǒ chī le.
…….(หว่อ ชือ เลอ)
……..ฉันกินแล้ว

ถาม:你多大了?
……..Nǐ duō dà le?
……..(หนี่ ตัว ต้า เลอ)
……..คุณอายุเท่าไหร่

ตอบ:我三十岁了。
……..Wǒ sānshí suìle.
……..(หว่อ ซาน สือ สุ่ย เลอ)
……..ฉันอายุสามสิบแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก