ภัตตาคาร ภาษาจีน

餐厅 [cāntīng ชานทิง] ภัตตาคาร

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里的餐厅太小。
Zhèlǐ de cāntīng tài xiǎo.
เจ้อหลี่ เตอ ชานทิง ไท่ เสี่ยว
ภัตตาคารที่นี่เล็กเกินไป

.

餐厅在哪里?
Cāntīng zài nǎlǐ?
ชานทิง จ้าย หนาหลี่
ภัตตาคารอยู่ที่ไหน

.

弟弟跑步去餐厅。
Dìdì pǎobù qù cāntīng.
ตี้ติ เผ่าปู้ ชวี่ ชานทิง
น้องชายวิ่งไปภัตตาคาร

.

妈妈去餐厅了。
Māmā qù cāntīng le.
มะหม่า ชวี่ ชานทิง เลอ
แม่ไปภัตตาคารแล้ว

.

餐厅在右边。
Cāntīng zài yòubiān.
ชานทิง จ้าย โย่วเปียน
ภัตตาคารอยู่ด้านขวา

.

曼谷有餐厅吗?
Màngǔ yǒu cāntīng ma?
ม่านกู่ โหย่ว ชานทิง มะ
กรุงเทพมีภัตตาคารไหม

.

哥哥不想去餐厅。
Gēgē bùxiǎng qù cāntīng.
เกอเกอะ ปู้ เสี่ยง ชวี่ ชานทิง
พี่ชายไม่อยากไปภัตตาคาร

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก