แหวน ภาษาจีน

戒指

jièzhi

เจี้ยจื๋อ

แหวน

>>ตัวอย่างประโยค<<

你有戒指 吗?
Nǐ yǒu jièzhi ma?
หนี โหย่ว เจี้ยจื่อ มะ
คุณมีแหวนไหม

 

我没有戒指 。
Wǒ méiyǒu jièzhi.
หว่อ เหมย โหย่ว เจี้ยจื่อ
ฉันไม่มีแหวน

 

这里有戒指 卖吗?
Zhè li yǒu jièzhi mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เจี้ยจื่อ ม่าย มะ
ที่นี่มีแหวนขายไหม

 

哪里有戒指 卖。
Nǎ li yǒu jièzhi mài.
น่าหลี โหย่ว เจี้ยจื่อ ม่าย
ที่นั่นมีแหวนขาย

 

妈妈想买戒指 。
Māmā xiǎng mǎi jièzhi
มะหม่า เสียงหม่าย เจี้ยจื่อ
แม่อยากซื้อแหวน

 

戒指 在我的口袋里。
jièzhi zài wǒ de kǒudài lǐ.
เจี้ยจื่อ จ้าย หว่อ เตอ โข่วไต้ หลี่
แหวนอยู่ในกระเป๋าเกงกางฉัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก