ฉันอยากกินข้าว ภาษาจีน

我想吃饭。
Wǒ xiǎng chīfàn.
หว่อ เสี่ยง ชรือ ฟ่าน
ฉันอยากกินข้าว

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

我饿了。
Wǒ è le.
หว่อ เอ้อ เลอ
ฉันหิวแล้ว

 

我饱了。
Wǒ bǎo le.
หวอ เป่า เลอ
ฉันอิ่มแล้ว

 

我还没吃饭。
Wǒ hái méi chī fàn.
หว่อ ไห เหมย ชรือ ฟ่าน
ฉันยังไม่กินข้าว

 

你吃饭了吗?
Nǐ chī fàn le ma?
หนี่ ชรือ ฟ่าน เลอ มะ
คุณกินข้าวแล้วหรือยัง

 

我们去吃饭吧。
Wǒmen qù chīfàn ba.
หว่อเมิน ชวี่ ชรือฟ่าน ปา
พวกเราไปกินข้าวกันเถอะ

 

我想吃炒菜。
Wǒ xiǎng chī chǎocài.
หวอ เสี่ยง ชรือ เฉ่า ช่าย
ฉันอยากกินข้าวผัด

 

我想吃面条。
Wǒ xiǎng chī miàntiáo.
หวอ เสี่ยง ชรือ เมี่ยน เถียว
ฉันอยากกินบะหมี่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก