ประโยคภาษาจีน 越来越…

ประโยคภาษาจีน 越来越…
ตัวอย่างประโยคคำเชื่อม 越来越...
越来越 [yuè lái yuè เย่ไหลเย่] นับวันยิ่ง…… 

.

天气越来越热。
Tiānqì yuè lái yuè rè.
เทียนชี่ เย่ ไหล เย่ เร่อ
อากาศนับวันยิ่งร้อนขึ้น

.

北京越来越热了。
Běijīng yuè lái yuè rè le.
เป่ยจิง เย่ ไหล เย่ เร่อ เลอ
ปักกิ่งนับวันยิิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆ

.

我越来越喜欢那幅画。
Wǒ yuè lái yuè xǐhuān nà fú huà.
หว่อ เย่ไหลเย่ ซีฮวน น่า เก้อ ฝู ฮว่า
ฉันนับวันยิ่งชอบภาพวาดภาพนั้น

.

她越来越可爱。
Tā yuè lái yuè kě’ài.
ทา เย่ ไหล เย่ เข่ออ้าย
เขานับวันยิ่งน่ารักขึ้น

.

你真是越来越漂亮。
Nǐ zhēn shì yuè lái yuè piàoliang.
หนี่ เจิน ซื่อ เย่ ไหล เย่ เพี่ยวเลี่ยง
เธอนับวันยิ่งสวยขึ้น

.

汽油 越 来 越 贵。
Qìyóu yuè lái yuè guì.
ชี่โหยว เย่ ไหล เย่ กุ้ย
น้ำมันนับวันยิ่งถูกลง

.

我孩子越来越不听话。
Wǒ háizi yuè lái yuè bù tīnghuà.
หว่อ ไหจื่อ เย่ไหล เย่ ปู้ ทิง ฮว่า
ลูกฉันนับวันยิ่งไม่เชื่อฟัง

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก