ช้อน ภาษาจีน

勺子

sháozi

สาวจึ

ช้อน

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里的勺子贵吗?
Zhèlǐ de sháozi guì ma?
เจ้อหลี่ เตอ สาวจึ กุ้ย มะ
ช้อนที่นี่แพงไหม

 

你家有勺子吗?
Nǐ jiā yǒu sháozi ma?
หนี่ เจีย โหย่ว สาวจึ มะ
บ้านเธอมีช้อนไหม

 

我们家没有勺子。
Wǒmen jiā méiyǒu sháozi.
หว่อ เจีย เหมยโหย่ว สาวจึ
บ้านเราไม่มีช้อน

 

这个勺子多少钱?
Zhège sháozi duōshǎo qián?
เจ้อเก้อ สาวจึ ตัวเส่า เฉียน
ช้อนคันนี้ราคาเท่าไหร่

 

我可以借你的勺子吗?
Wǒ kěyǐ jiè nǐ de sháozi ma?
หว่อ เขออี่ เจี้ย หนี่ เตอ สาวจึ มะ
ฉันขอยืมช้อนเธอได้ไหม

 

勺子在哪里。
sháozi zài nǎlǐ.
สาวจึ จ้าย น่าหลี่
ช้อนอยู่ที่นั่น

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก