ส้อม ภาษาจีน

叉子

Chāzi

ชาจึ

ส้อม

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里的叉子贵吗?
Zhèlǐ de chāzi guì ma?
เจ้อหลี่ เตอ ชาจึ กุ้ย มะ
ส้อมที่นี่แพงไหม

 

你家有叉子吗?
Nǐ jiā yǒu chāzi ma?
หนี่ เจีย โหย่ว ชาจึ มะ
บ้านเธอมีส้อมไหม

 

我们家没有叉子。
Wǒmen jiā méiyǒu chāzi.
หว่อ เจีย เหมยโหย่ว ชาจึ
บ้านเราไม่มีส้อม

 

这个叉子多少钱?
Zhège chāzi duōshǎo qián?
เจ้อเก้อ ชาจึ ตัวเส่า เฉียน
ส้อมคันนี้ราคาเท่าไหร่

 

我可以借你的叉子吗?
Wǒ kěyǐ jiè nǐ de chāzi ma?
หว่อ เขออี่ เจี้ย หนี่ เตอ ชาจึ มะ
ฉันขอยืมส้อมเธอได้ไหม

 

叉子在哪里。
chāzi zài nǎlǐ.
ชาจึ จ้าย น่าหลี่
ส้อมอยู่ที่นั่น

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก