จังหวัดตาก ภาษาจีน

噠府

Dāfǔ

ตาฝู่

จังหวัดตาก

>>ตัวอย่างประโยค<<

我家在噠府。
Wǒ jiā zài Dāfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย ตาฝู่
บ้านของฉันอยู่จังหวัดตาก

 

你去过噠府吗?
Nǐ qùguò Dāfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว ตาฝู่ มะ
คุณเคยไปจังหวัดตากไหม

 

我没去过噠府。
Wǒ méi qù guò Dāfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว ตาฝู่
ฉันไม่เคยไปจังหวัดตาก

 

噠府现在天气怎么样?
Dāfǔ xiànzài tiānqì zěnme yàng?
ตาฝู่ เซี่ยนจ้าย เทียนชี่ เจิ่นเมอ ย่าง
ตอนนี้จังหวัดตากอากาศเป็นยังไงบ้าง

 

我爸爸是噠府人。
Wǒ bàba shì Dāfǔ rén.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ ตาฝู่ เหริน
พ่อของฉันเป็คนจังหวัดตาก

 

我明天去噠府。
Wǒ míngtiān qù Dāfǔ.
หว่อ หมิงเทียน ชวี่ ตาฝู่
ฉันจะไปจังหวัดตากพรุ่งนี้

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก