สุภาษิตจีน-ไทย1汉泰熟语

สุภาษิตไทย-จีน1

汉泰熟语

口是心非
kǒu shì xīn fēi
( โข่ว ซื่อ ซิน เฟย )
ปากไม่ตรงกับใจ
<<———————->>

水落石出
shuǐ luò shí chū
( สุ่ย ลั่ว สือ ชู )
น้ำลดตอผุด
<<———————->>

亡羊补牢
wáng yang bǔ láo
( หวาง หยาง ปู่ เหลา)
วัวหายล้อมคอก
<<———————->>

心直口快
xīn zhí kǒu kuài
( ซิน จื๋อ โข่ว คว่าย)
ขวานผ่าซาก
<<———————->>

羊入虎口
yáng rù hǔ kǒu
( หยาง ยรู่ หู โข่ว )
เนื้อเข้าปากเสือ
<<———————->>

雨过天晴
yǔ guò tiān qíng
( อวี่ กั้ว เทียน ฉิง )
ฟ้าหลังฝน
<<———————->>

鱼水相依
yú shuǐ xiāng yī
( อวี๋ สุ่ย เซียง อี )
น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า
<<———————->>

充耳不闻
chōng’ěr bù wén
( ชง เอ่อร์ ปู้ เหวิน )
เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
<<———————->>

杯水车薪
bēi shuǐ chē xīn
( เปย สุ่ย เชอ ซิน )
น้ำน้อยแพ้ไฟ
<<———————->>

大惊小怪
dà jīng xiǎo guài
( ต้า จิง เสี่ยว กว้าย )
กระต่ายตื่นตูม
<<———————->>
➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก