อาหารไทย ภาษาจีน

泰国菜

Tàiguócài

ไท่กั๋วช่าย

อาหารไทย

ตัวอย่างประโยค

这里的泰国菜很好吃。
Zhèlǐ de Tàiguócài hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ ไท่กั๋วช่าย เหิน ห่าว ชรือ
อาหารไทยที่นี่อร่อยมาก

 

我们早餐吃泰国菜。
Wǒmen Tàiguócài chī Tàiguócài.
หว่อเมิน เจ่าชาน ชรือ ไท่กั๋วช่าย
อาหารเช้าพวกเรากินอาหารไทย

 

你要泰国菜吗?
Nǐ yào Tàiguócài ma?
หนี่ เย่า ไท่กั๋วช่าย มะ
คุณเอาอาหารไทยไหม

 

我不要泰国菜。
Wǒ bùyào Tàiguócài.
หว่อ ปู๋ เย่า ไท่กั๋วช่าย
ฉันไม่เอาอาหารไทย

 

我喜欢吃泰国菜。
wǒ xǐhuān chī Tàiguócài.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ไท่กั๋วช่าย
ฉันชอบกินอาหารไทย

 

妈妈不喜欢吃泰国菜。
Māmā bù xǐhuān chī Tàiguócài。
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ไท่กั๋วช่าย
แม่ไม่ชอบกินอาหารไทย

 

这里有泰国菜卖吗?
Zhè li yǒu Tàiguócài mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ไท่กั๋วช่าย ม่าย มะ
ที่มีอาหารไทยขายไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก