อาหารทะเล ภาษาจีน

海鲜

hǎixiān

ไห่เซียน

อาหารทะเล

ตัวอย่างประโยค

妈妈不喜欢吃海鲜。
Māmā bù xǐhuān chī hǎixiān。
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ไห่เซียน
แม่ไม่ชอบกินอาหารทะเล

 

这里有海鲜卖吗?
Zhè li yǒu hǎixiān mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ไห่เซียน ม่าย มะ
ที่มีอาหารทะเลขายไหม

 

这里的海鲜很好吃。
Zhèlǐ de hǎixiān hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ ไห่เซียน เหิน ห่าว ชรือ
อาหารทะเลที่นี่อร่อยมาก

 

我们早餐吃海鲜。
Wǒmen hǎixiān chī hǎixiān.
หว่อเมิน เจ่าชาน ชรือ ไห่เซียน
อาหารเช้าพวกเรากินอาหารทะเล

 

你要海鲜吗?
Nǐ yào hǎixiān ma?
หนี่ เย่า ไห่เซียน มะ
คุณเอาอาหารทะเลไหม

 

我不要海鲜。
Wǒ bùyào hǎixiān.
หว่อ ปู๋ เย่า ไห่เซียน
ฉันไม่เอาอาหารทะเล

 

我喜欢吃海鲜。
wǒ xǐhuān chī hǎixiān.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ไห่เซียน
ฉันชอบกินอาหารทะเล

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก