จังหวัดตรัง ภาษาจีน

董里府

Dǒnglifǔ

ต่งหลีฝู่

จังหวัดตรัง

ตัวอย่างประโยค

你是董里府人吗?
Nǐ shì Dǒnglifǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ ต่งหลีฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนจังหวัดตรังใช่ไหม

 

我昨天去了董里府。
Wǒ zuótiān qù le Dǒnglifǔ.
หว่อ จั๋วเทียน ชวี่ เลอ ต่งหลีฝู่
เมื่อวานฉันไปจังหวัดตรัง

 

我家在董里府。
Wǒjiā zài Dǒnglifǔ。
หว่อ เจีย จ้าย ต่งหลีฝู่
บ้านฉันอยู่จังหวัดตรัง

 

我是董里府人。
Wǒ shì Dǒnglifǔ rén.
หว่อ ซื่อ ต่งหลีฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดตรัง

 

董里府有山吗?
Dǒnglifǔ yǒu shān ma?
ต่งหลีฝู โหย่ว ซาน มะ
จังหวัดตรังมีภูเขาไหม

 

我喜欢董里府。
Wǒ xǐhuān Dǒnglifǔ.
หวอ สี่ฮวาน ต่งหลีฝู่
ฉันชอบจังหวัดตรัง

 

董里府在南方。
Dǒnglifǔ zài nánfāng.
ต่งหลีฝู่ จ้าย หนานฟาง
จังหวัดตรังอยู่ทางภาคใต้

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก