จังหวัดยะลา ภาษาจีน

也拉府

Yělāfǔ

เหย่ ลา ฝู่

จังหวัดยะลา

ตัวอย่างประโยค

 

我昨天去了也拉府。
Wǒ zuótiān qù le Yělāfǔ.
หว่อ จั๋วเทียน ชวี่ เลอ เหย่ ลา ฝู่
เมื่อวานฉันไปจังหวัดยะลา

 

我家在也拉府。
Wǒjiā zài Yělāfǔ。
หว่อ เจีย จ้าย เหย่ ลา ฝู่
บ้านฉันอยู่จังหวัดยะลา

 

我是也拉府人。
Wǒ shì Yělāfǔ rén.
หว่อ ซื่อ เหย่ ลา ฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดยะลา

 

也拉府有山吗?
Yělāfǔ yǒu shān ma?
เหย่ ลา ฝู่โหย่ว ซาน มะ
จังหวัดยะลามีภูเขาไหม

 

我喜欢也拉府。
Wǒ xǐhuān Yělāfǔ.
หวอ สี่ฮวาน เหย่ ลา ฝู่
ฉันชอบจังหวัดยะลา

 

也拉府在南方。
Yělāfǔ zài nánfāng.
เหย่ ลา ฝู่ จ้าย หนานฟาง
จังหวัดยะลาอยู่ทางภาคใต้

 

你是也拉府人吗?
Nǐ shì Yělāfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ เหย่ ลา ฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนจังหวัดยะลาใช่ไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก