จังหวัดอุบลราชธานี ภาษาจีน

乌汶府

Wūwènfǔ

อูเวิ่นฝู่

จังหวัดอุบลราชธานี

ตัวอย่างประโยค

我妈妈是乌汶府人。
Wǒ māmā shì Wūwènfǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ อูเวิ่นฝู่ เหริน
แม่ของฉันเป็นคนอุบลราชธานี

 

他爸爸是乌汶府人。
Tā bàba shì Wūwènfǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ อูเวิ่นฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนอุบลราชธานี

 

你怎么去乌汶府?
Nǐ zěnme qù Wūwènfǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ อูเวิ่นฝู่
คุณไปจังหวัดอุบลราชธานียังไง

 

你去过乌汶府吗?
Nǐ qùguò Wūwènfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว อูเวิ่นฝู่ มะ
คุณเคยไปอุบลราชธานีไหม

 

你是乌汶府人吗?
Nǐ shì Wūwènfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ อูเวิ่นฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนอุบลราชธานีใช่ไหม

 

乌汶府有商场吗?
Wūwènfǔ yǒu shāngchǎng ma?
อูเวิ่นฝู่ โหย่ว ซางฉ่าง มะ
อุบลราชธานีมีห้างสรรพสินค้าไหม

 

我没去过乌汶府。
Wǒ méi qùguò Wūwènfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว อูเวิ่นฝู่
ฉันไม่เคยไปอุบลราชธานี

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก