ศัพท์จีน หมวดอักษร  包  ห่อ,หุ้ม

ศัพท์จีน หมวดอักษร    ห่อ,หุ้ม

.

包   bāo(เปา)  ห่อ,หุ้ม
.
包工   bāogōng(เปากง)  ผู้รับเหมา
.
包车   bāochē(เปาเชอ)  เหมารถ
.
包装   bāozhuāng(เปาจวง)  บรรจุหีบห่อ
.
书包   shūbāo(ซูเปา)  กระเป๋าหนังสือ
.
钱包   qiánbāo(เฉียนเปา)  กระเป๋าเงิน
.
包子   bāozi(เปาจื่อ)  ซาลาเปา
.
面包   miànbāo(เมี่ยนเปา)  ขนมปัง
.
红包   hóngbāo(หงเปา)  อั่งเปา
.
牛角包   niújiǎo bāo(หนิวเจี่ยวเปา)  ครัวซองต์

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก