จังหวัดยโสธร ภาษาจีน

益梭通府

Yìsuōtōngfǔ

อี้ซัวทงฝู่

จังหวัดยโสธร 

ตัวอย่างประโยค

你是益梭通府人吗?
Nǐ shì Yìsuōtōngfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ อี้ซัวทงฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนยโสธร ใช่ไหม

 

益梭通府有商场吗?
Yìsuōtōngfǔ yǒu shāngchǎng ma?
อี้ซัวทงฝู โหย่ว ซางฉ่าง มะ
ยโสธร มีห้างสรรพสินค้าไหม

 

我没去过益梭通府。
Wǒ méi qùguò Yìsuōtōngfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว อี้ซัวทงฝู่
ฉันไม่เคยไปยโสธร 

 

我妈妈是益梭通府人。
Wǒ māmā shì Yìsuōtōngfǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ อี้ซัวทงฝู่ เหริน
แม่ของฉันเป็นคนยโสธร 

 

他爸爸是益梭通府人。
Tā bàba shì Yìsuōtōngfǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ อี้ซัวทงฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนยโสธร 

 

你怎么去益梭通府?
Nǐ zěnme qù Yìsuōtōngfǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ อี้ซัวทงฝู่
คุณไปจังหวัดยโสธร ยังไง

 

你去过益梭通府吗?
Nǐ qùguò Yìsuōtōngfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว อี้ซัวทงฝู่ มะ
คุณเคยไปยโสธร ไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก