ศัพท์จีน หมวดอักษร 关 ปิด,ด่าน,เกี่ยวข้อง

ศัพท์จีน หมวดอักษร ปิด,ด่าน,เกี่ยวข้อง

.

关  [guān กวาน]  ปิด,ด่าน,เกี่ยวข้อง
.
关心  [guānxī กวาน ซิน]  ห่วงใย
.
关于  [guāny กวาน หยี]  เกี่ยวกับ
.
关注  [guānzh กวาน จู้]  เอาใจใส่
.
关闭  [guānb กวาน ปี้]  ปิด
.
开关  [kāiguā คาย กวาน]  สวิตซ์
.
关系  [guānxì กวาน ซี่]  ความสัมพันธ์
.
海关  [hǎiguān ไห่ กวาน]  ศุลกากร
.
关照  [guānzhào กวาน จ้าว]  ดูแล
.
没关系  [méiguānxì เหมย กวานซิ]  ไม่เป็นไร

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก