หอมใหญ่ ภาษาจีน

洋葱

yángcōng

เหยียนชง

หอมใหญ่

ตัวอย่างประโยค

 

你喜欢吃洋葱吗?
Nǐ xǐhuān chī yángcōng ma?
หนี สี่ฮวาน ชรือ หยางชง มะ
คุณชอบกินหอมใหญ่ไหม

 

洋葱卖完了。
Yángcōng mài wán le.
หยางชง ม่าย หวาน เลอ
หอมใหญ่ขายหมดแล้ว

 

这里有洋葱吗?
Zhè li yǒu yángcōng ma?
เจ้อ หลี โหย่ว ซี หยางชง มะ
ที่นี่มีหอมใหญ่ไหม

 

我喜欢吃洋葱。
Wǒ xǐhuān chī yángcōng.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ หยางชง
ฉันชอบกินหอมใหญ่

 

我不要洋葱。
Wǒ bùyào yángcōng.
หว่อ ปู๋ เย่า หยางชง
ฉันไม่เอาหอมใหญ่

 

洋葱一公斤多少钱?
Yángcōng yī gōngjīn duōshǎo qián?
หยางชง อี้ กง จิน ตัวเส่า เฉียน
หอมใหญ่หนึ่งกิโลกรัมเท่าไหร่

 

这些洋葱很好吃。
Zhèxiē yángcōng hěn hào chī.
เจ้อ เซีย หยางชง เหิน ห่าว ชรือ
หอมใหญ่พวกนี้อร่อยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก