คำศัพท์ภาษาจีน สัตว์ 动物 พร้อมตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาจีน

สัตว์ 动物

พร้อมตัวอย่างประโยค

1. [gǒu โก่ว] สุนัข

 

::ตัวอย่างประโยค::

我 喜 欢 狗。

Wǒ xǐ huān gǒu.

หวอ สี่ ฮวน โก่ว

ฉันชอบสุนัข

2. [māo เมา] แมว

 

::ตัวอย่างประโยค::

我 家 有 两 只 猫。

Wǒ jiā yǒu liǎng zhī māo.

หว่อ เจีย โหย่ว เหลี่ยง จือ เมา

บ้านฉันมีแมวสองตัว

3. [mǎหม่า] ม้า

 

::ตัวอย่างประโยค::

我 爸 爸 会 骑 马。

Wǒ bà bà huì qí mǎ.

หว่อ ป้า ป่ะ ฮุ่ย ฉี หม่า

พ่อของฉันขี่ม้าเป็น

4. [zhū จู] หมู

 

::ตัวอย่างประโยค::

妈 妈 买 了 一 头 猪。

Mā ma mǎi le yī tóu zhū.

มะ หม่า หม่าย เลอ อี้ โถว จู

แม่ซื้อหมูหนึ่งตัว

5.  [niǎo เหนี่ยว]  นก

 

::ตัวอย่างประโยค::

哥 哥 喜 欢 养 鸟。

Gē gē xǐ huān yǎng niǎo

เกอ เกอะ สี่ ฮวาน หยาง เหนี่ยว

พี่ชายชอบเลี้ยงนก

6. [ jī จี ] ไก่

 

::ตัวอย่างประโยค::

那 里 有 三 只 斗 鸡。

Nà lǐ yǒu sān zhī dòu jī.

น่า หลี โหย่ว ซาน จือ โต้ว จี

ที่นั่นมีไก่ชนสามตัว

7. [ yā ยา ] เป็ด

 

::ตัวอย่างประโยค::

鸭 子 能 飞 吗?

Yā zǐ néng fēi ma?

ยา จึ เหนิง เฟย มะ

เป็ดบินได้ไหม

8.  [ yú ยวี๋ ] ปลา

 

::ตัวอย่างประโยค::

这 条 金 鱼 真 可 爱。

Zhè tiáo jīn yú zhēn kě ‘ài.

เจ้อ เถียว จิน ยวี๋ เจิน เข่อ อ้าย

ปลาทองตัวนี้น่ารักจริงๆ

9.兔子 [tùzǐ ทู่จื่อ ] กระต่าย

 

::ตัวอย่างประโยค::

兔 子 喜 欢 吃 红 萝 卜。

Tù zi xǐ huān chī hóng luó bo.

ทู่ จึ สี่ ฮวน ชรือ หง หลัว โปะ

กระต่ายชอบกินแครอท

10.老虎 [ lǎohǔ เหลาสู่ ] เสือ

 

::ตัวอย่างประโยค::

老 虎 是 食 肉 动 物。

Lǎo hǔ shì shí ròu dòng wù.

เหลา หู่ ซื่อ สือ โร่ว โต้ง อู้

เสือเป็นสัตว์กินเนื้อ

11.狮子  [ shīzi ซือจื่อ ]  สิงโต

 

::ตัวอย่างประโยค::

狮 子 是 丛 林 之 王。

Shī zi shì cóng lín zhī wáng.

ซือ จึ ซื่อ ฉง หลิน จือ หวาง

สิงโตเป็นเจ้าป่า

12.大象 [dà xiàng ต้าเซี่ยง] ช้าง

 

::ตัวอย่างประโยค::

你 骑 过 大 象 吗?

Nǐ qí guò dà xiàng ma?

หนี่ ฉี กั้ว ต้า เซี่ยง มะ

คุณเคยขี่ช้างมั้ย

13.猴子 [ hóu zi โหว จึ ] ลิง

 

::ตัวอย่างประโยค::

小 猴 子 爬 树。

Xiǎo hóu zi pá shù.

เสี่ยว โหว จึ ผา ซู่

ลิงน้อยปีนต้นไม้

14. [ shé เสอ ] งู

 

::ตัวอย่างประโยค::

我 很 怕 蛇。

Wǒ hěn pà shé.

หวอ เหิ่น พ่า เสอ

ฉันกลัวงูมาก

15.熊猫  [ xióngmāo สงเมา ] หมีแพนด้า

 

::ตัวอย่างประโยค::

熊 猫 喜 欢 吃 什么?

Xióng māo xǐ huān chī shén me?

สรง มาว สี่ ฮวาน ชรือ เสิน เมอ

หมีแพนด้าชอบกินอะไร

 

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก