ศัพท์จีน หมวดอักษร 新 ใหม่

ศัพท์จีน หมวดอักษร ใหม่

.
   xīn(ซิน)  ใหม่

.

新手   xīnshǒu(ซินโส่ว)  มือใหม่
.
新闻   xīnwén(ซินเหวิน)  ข่าว
.
新鲜   xīnxiān(ซินเซียน)  สดใหม่
.
新娘   xīnniáng(ซินเหนียง)  เจ้าสาว
.
新郎   xīnláng(ซินหลาง)  เจ้าบ่าว
.
新年   xīnnián (ซินเหนียน)  ปีใหม่
.
新婚   xīnhūn (ซินฮูน)  แต่งงานใหม่
.
新加坡   xīnjiāpō (ซินเจียโป)  สิงคโปร์
.
新时代   xīn shí dài (ซินสือใต้)  ยุคสมัยใหม่

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก